Légiutasok jogai

Rendszeresen repülők számára gyakori bosszúság a járattörléssel, késéssel, illetve poggyászsérülésekkel kapcsolatos kellemetlenség. Alábbiakban összefoglaljuk a légiutasok védelmére szolgáló fogyasztóvédelmi előírásokat, illetve a bekövetkezett kár esetén lehetséges jogérvényesítésünk gyakorlati lehetőségeit.

Mindenekelőtt tekintsük át az utazóközönség szempontjából jelentős nemzetközi előírásokat! Alapvetően ezek szabályozzák a légitársaságok magatartását, illetve meghatározzák az utasok által elszenvedett sérelmek esetén igénybe vehető kártérítések módját és mértékét is. A légitársaságok felelősségét és az utasoknak járó kártérítés alapvető szabályait a Montreáli Egyezmény vonatkozó cikkei tartalmazzák. Ezt valamennyi uniós tagország aláírta, illetve utóbb csatlakozott hozzá, hazánkban a 2005. évi XXXIV. törvény hirdette ki.
Az Egyezmény végrehajtására, illetve egyes részletszabályokra az Európai Parlament és Tanács külön rendeletet alkotott. Az európai légiközlekedésre vonatkozó, utasszempontból legfontosabb részletszabályokról pedig az Európai Parlament és Tanács rendelkezett, 261/2004/EK rendeletében. Ez valamennyi tagállamban teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó. Az utasok védelme tehát elméletileg mind az Európai Unióban, mind azon kívül biztosított, ám a gyakorlati jogérvényesítés meglehetősen nehézkes. 

Alábbiakban a közösségi légiközlekedésre vonatkozó szabályokat vesszük sorra. Alábbi előírások - némiképp leegyszerűsítve - az unió valamely repülőteréről induló utasokra, illetve unión kívüli repülőtérről induló és unióba érkező közösségi légitársaságok (EU-beli légitársaság) által szállított utasokra vonatkoznak. A szabályok a menetrendszerinti, charter, belföldi, nemzetközi járatokra, illetve a fapados és hagyományos légitársaságok által üzemeltetett járatokra egyaránt érvényesek.


Repülőjegyvásárlás
 
Manapság az utasok jelentős része online foglalási rendszereken keresztül vásárolja repülőjegyét. Online foglalás esetén kétséget kizáróan meg kell győződnünk arról, hogy a kifizetett összeg valóban minden szükséges költséget tartalmaz-e, nehogy később, a repülőtéren kelljen további költségekkel szembesüljünk. Ha minden rendben ment, és bankszámlánkra is csak egyszer terhelték rá a jegy árát, már csak arra kell odafigyelnünk, hogy az esetleges meglepetések elkerülése érdekében előzetesen tájékozódjunk az adott légitársaság szabályairól. A társaságok ugyanis eltérő szabályokat alkalmaznak a feladható poggyászokra, azok súlyára, méretére vonatkozóan, sőt újabban a repülőjegy árán kívül további jogcímeken is fizetésre kötelezhetnek minket.
Van olyan légitársaság, mely a gépre felvihető kézipoggyászon kívül feladott csomagért súlyra és méretre tekintet nélkül külön díjat számol fel. Általánosságban elmondható, hogy külön díjat számolnak fel sílécért, szörfért, kerékpárért is. Vannak olyan légitársaságok, melyek a bizonyos típusú poggyászokért (például hangszerek, elektronikus eszközök) vállalt felelősségüket előre kizárják, ezekre érdemes külön szerződést kötni a légitársasággal, illetve lehetőség van előzetesen külön poggyászbiztosítás megkötésére is.
Érdemes tehát átrágnunk magunkat a légitársaság üzletszabályzatán. Ezt megtalálhatjuk a légitársaság honlapján is, de kérésre mindenképpen oda kell adniuk. Az üzletszabályzat az utas és a légitársaság közti légi személyszállítási szerződés lényeges elemeit tartalmazza. Ez utóbb, egy esetleges kártérítési igénynél nagy jelentőséggel bírhat. Vegyük sorra a lehetséges kellemetlenségeket és jogorvoslati lehetőségeinket!


Beszállás megtagadása, járattörlés
 
Soha ne feledjük, hogy fizettünk a repülőjegyünkért, a légitársaság pedig felelős az utas és a poggyász fuvarozásáért, továbbá köteles tiszteletben tartani a légiutas jogait is. A légitársaságok gépeik legtökéletesebb kihasználására törekednek, ezért egy-egy kevésbé kihasznált járatot néha törölhetnek. Korábban bevett gyakorlat volt, hogy - bízva a későbbi utasvisszalépésekben, járatmódosításokban - tudatosan túlfoglaltak egy-egy járatot. Ha mégis minden utas jelentkezett beszállásra, megtagadták a check-in sorban hátrébb állók beszállását. Amennyiben ez velünk is előfordulna, el kell érnünk, hogy még ott a helyszínen írásbeli igazolást kapjunk a történtekről a légitársaság képviselőjétől. 

Ezt kellően határozott fellépésünkre a pultban szolgálatot teljesítő alkalmazott ki is fogja adni. Beszállás megtagadása, illetve járattörlés esetén a díjmentes ellátáshoz való jog azonnal és feltétel nélkül jár. Néha ugyan ezt is szóvá kell tenni, de a légitársaságok lassan megtanulják kötelezettségeiket. A díjmentes ellátáshoz való jog magában foglalja a várakozási idő hosszával ésszerűen arányos étkezést és frissítőket, szükség esetén a szállodai elhelyezést, valamint a repülőtér és a szálláshely közti transzfert. A hoppon maradt utasoknak ezenkívül díjmentesen jár két telefonhívás, telefax vagy e-mail küldési lehetőség. Ezek az ellátások a közösségi légifuvarozó által üzemeltett légi járatok esetén az unión kívül a világ minden részén járnak. A kötelező ellátásokon túl, ha szerződésszegő magatartásra hivatkozva nem kívánjuk tovább igénybe venni a légitársaság szolgáltatását igényelhetjük a jegyár visszatérítésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára).
Persze igényelhetjük azt is, hogy egy másik járattal juttassanak el célállomásunkra. Beszállás megtagadása, illetve járattörlés esetén, a fentieken túl kártérítésre is jogosultak vagyunk. Ennek összege minden 1500 kilométeres, vagy rövidebb repülőút esetén 250 euró. Négyszáz euró minden 1500 kilométernél hosszabb, unión belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra. Az előbbi kategóriákba nem sorolható repülőútak meghiúsulása esetén pedig hatszáz euró a kártérítés. A kártérítés összege ötven százalékkal csökken, ha a légitársaság által felajánlott alternatív légijárat igénybevételével a késés nem haladná meg rendre a két, három, illetve négy órát. A felsorolt összeghatárok nem jelentik a kártérítés maximális értékét, így az utasnak joga van az automatikusan kifizetett összegen felüli kárigény érvényesítésére is.
Ebben az esetben azonban a kár bekövetkeztét és a kárösszeget az utasnak kell bizonyítania. Tapasztalataink szerint a légitársaságok lehetőség szerint kerülik a kártérítés megfizetését. Azzal kezdve, hogy az előírásokkal ellentétben nem tájékoztatják az utazóközönséget jogaikról, gyakran utazási utalványok elfogadtatásával is próbálkoznak. Fontos, hogy főszabály szerint a kártérítést készpénzben kell kifizetni. Csak az utas írásos beleegyezése alapján kerülhet szóba kártérítés gyanánt egyéb szolgáltatás felajánlása. A kártérítésért tehát esetenként „küzdeni” kell, de ha kitartóak vagyunk, elnyerjük méltó jutalmunkat. Ügyeljünk arra, hogy igényünket írásban, minél előbb bejelentsük. Esetleges elutasító válasz(ok) esetén küzdjünk tovább. Ha nem sikerül dűlőre jutni a légitársasággal, úgy érdemes a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz, végső soron pedig bírósághoz fordulni.


Jelentős időtartamú késés

A rendelet szerint jelentős időtartamú késésnek számít a két órás vagy annál hosszabb késés, 1500 kilométernél rövidebb járat esetén. Három órás vagy annál hosszabb késés az 1500 kilométernél hosszabb, az unión belüli járat vagy egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti járat esetén. Négy órás, vagy annál hosszabb késés, unión kívüli, 3500 kilométernél hosszabb járat esetén. Ilyenkor nem jár a fenti 250-600EUR közötti automatikus kártérítés, azonban a már említett, ingyenes ellátás (étkezés és frissítők, szükség esetén szállodai elhelyezés, valamint szállítás a repülőtér és a szálláshely között) ez esetben is feltétel nélkül kötelező.
Ha a késés öt óra vagy több, a légitársaságnak fel kell ajánlania a jegyár visszatérítésének a lehetőségét, ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiinduló pontjára. Az, hogy késés esetén nem jár az automatikus, bizonyítás nélküli kártérítés, nem jelenti, hogy a légi utasok ne igényelhetnék a késéssel összefüggő káraik megtérítését. Egy késés általában kétféle kárt okozhat. Egyrészt minden utast kellemetlenség ér, melynek orvoslását szolgálja az egységesített és azonnali, minden érdekelt számára felajánlott segítségnyújtás és ellátás (étkezés, üdítőitalok). Másrészt az utasoknál felmerülhet utazásuk céljával összefüggő egyedi kár is, amelynek orvoslása az okozott kár mértékének esetenkénti elbírálását követeli meg. Következésképpen ez csak utólagos és egyéniesített kártérítés tárgya lehet.
Tehát a légiutas késéssel összefüggő kárának utólagos megtérítését követelheti a légitársaságtól. A Montreáli Egyezmény 4150 SDR összegben maximálja a kártérítés összegét, de ez esetben a kár bekövetkeztét és annak összegét az utasnak kell bizonyítania. Az SDR magyarul Különleges Lehívási Jogokat jelent. Ez tulajdonképpen a Nemzetközi Valutaalap által bevezetett nemzetközi hiteleszköz, jelenlegi árfolyama kb.: 1SDR~0,91EUR. Természetesen, ha a légitársaság nem ismeri el felelősségét, az utas bírósághoz fordulhat.


Poggyász

Az eddigiekben tárgyalt 261/2004/EK rendelet nem tartalmaz külön rendelkezéseket a poggyászkárokra vonatkozóan, így a Montreáli Egyezményt kell alkalmaznunk. A légitársaság nem csak az utasért, hanem annak szabályszerűen feladott poggyászáért is felel. Természetesen légi utasként mindig ésszerűen kell eljárni a csomagolás terén. Nagy értékű holmit nem tanácsos a poggyásszal feladni. Érdemes előzetesen tájékozódni az adott légitársaság üzletszabályzatáról is, hiszen mint azt már korábban említettük, a légitársaságok lehetőségeikhez képest igyekeznek korlátozni felelősségüket. Megfelelő utas- és poggyászbiztosítással nagymértékben csökkenthetjük kellemetlenségeinket, veszteségeinket is.
Poggyászkár esetén a légitársaság minden utassal szemben 1000SDR összeghatárig felel. Természetesen ilyen esetben is az utast terheli a kár bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása. Az iménti szabály alapján érdemes külön-külön feladni a csomagjainkat, ha többen utazunk együtt, hiszen, ha egy utas nevén több csomag van, úgy több csomag sérülése esetén is 1000SDR-re korlátozódik a kártérítési igény. Ha a légitársaság nem fizet önként, és bírósági ítélet kötelezi a kártérítés megfizetésére, úgy a felelősségi határösszegekhez (poggyász esetén 1000SDR, késés estén 4150SDR, utas-sérülés esetén 100000SDR) értelemszerűen hozzá adódnak perköltségeink és a kamatok.
Poggyászkár bejelentése során különösen nagy jelentősége van az észlelt kár mielőbbi, írásbeli bejelentésének. Ezt érdemes a lehető leghamarabb még a helyszínen, a repülőtéren személyesen (de írásban, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével) bejelenteni vagy a bejelentést postán, tértivevényes levélben megtenni. A poggyásszal kapcsolatos igények bejelentésére főszabály szerint a poggyász átvételétől számított hét napunk van. A könnyebb bizonyíthatóság érdekében sérült poggyásszal kapcsolatos kárigényeinket érdemes haladéktalanul, már a helyszínen bejelenteni.


Baleseti sérülés, haláleset

A Montreáli Egyezmény szigorú szabályokat állapít meg a személyi sérülésekre vonatkozóan. A légitársaság felel az utas halálának vagy testi épségének esetén bekövetkezett kárért, akkor, ha a halált vagy a sérülést okozó baleset a légijármű fedélzetén vagy valamely beszállási, illetve kiszállási művelet közben történt. Utas sérülése vagy halála esetén a légitársaságoknak 100.000SDR összeghatárig abszolút felelősségük van, kimentésre nincs lehetőség. 100.000SDR összeghatár felett a légitársaság bizonyos esetekben mentesül a további kártérítési kötelezettség alól, azonban a kimentési okokat (például azt, hogy a kárt kizárólag egy harmadik személy hanyagsága, vagy mulasztása okozta) a légitársaságnak kell bizonyítania.


Panaszbenyújtás, igényérvényesítés

Kárigényt ahhoz a légitársasághoz kell benyújtani, amellyel a szerződést kötöttük, illetve, amennyiben a kettő különbözik, ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot. Ha például egy code-share járat (két légitársaság által közösen üzemeltetett járat) esetén bizonytalanok vagyunk, küldjük meg mindkét légitársaságnak az igényt, jelezve, hogy igényünket két helyre is benyújtottuk. Ha teljesen bizonytalanok vagyunk az adott légi járat üzemeltetőjének személye felől, úgy érdemes információt kérni az adott repülőtértől vagy az Unió által üzemeltetett ügyfélszolgálathoz fordulni.
Mint arra már a fentiekben utaltunk, igényeinket haladéktalanul be kell nyújtanunk a légitársasághoz. Fontos szabály, hogy hiába levelezünk a légitársasággal, vagy tettünk panaszt a fogyasztóvédelemnél, légi utazással kapcsolatos igényünket csak a rendeltetési helyre történt megérkezésünktől számított két éven belül érvényesíthetjük bíróság előtt. A határidő letelte után igényünk kikényszeríthetőségére nincs lehetőségünk.

Forrás:
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20071003/legiutas_jogai_ha_kesik_repulogep?p=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése