Sajtótájékoztató Sólyom-módra

Sajtótájékoztató
2013.július 24.

 
Isten hozta Önöket a Sólyom Hungarian Airways fedélzetén!

Kérem, engedjék meg, hogy egy rövid áttekintést adjunk a Sólyom Hungarian Airways Kft. alapításának előzményeiről, aktuális helyzetéről és jövőbeni terveiről.

Légitársaságunk jelképe: a SÓLYOM.

Az elmúlt másfél évben sokat gondolkodtunk azon, mivel tudnánk leginkább kifejezni azt az érzést, szándékot és célt, amelyet az új magyar légitársaság alapításával el szeretnénk érni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan jelképet válasszunk, amely egyszerre utal Magyarországra, mely világszerte ismert és megbecsült motívum, mind jövendő utasaink, mind üzleti partnereink, mind befektetőink számára.
Választásunk végül a SÓLYOM-  ra esett. A SÓLYOM a magyar történelem egyik leginkább ismert és megbecsült szimbóluma, végigkísérte a magyarság történelmét, számos kegytárgyon és ábrázoláson töltött, tölt be fontos mitológiai szerepet. A SÓLYOM a kapocs az ÉG és FÖLD között. Megtestesíti az ERŐ- t, a BÁTORSÁG- ot, a GYORSASÁG-  ot, és KITARTÁS- t, a TISZTELET-  et és a VÉDELMET is.
Korábbi kételyeink a légitársaság magyar nevének kiejtésével kapcsolatban teljes mértékben feloldódtak, miután rövid idő alatt Amerikától Indiáig valamennyi üzleti partnerünk tökéletesen megtanulta hallás után kiejteni a SÓLYOM szót. Biztosak vagyunk abban, hogy utasainkon keresztül hamarosan az egész világ megtanulja kiejteni ezt a szép magyar kifejezést.
Számunkra a SÓLYOM egyben a példamutatást is szimbolizálja az alapvető társadalmi, közösségi és vallási értékek elfogadása és a közösségformáló magatartásnormák tanúsítása vonatkozásában.
A SÓLYOM cégcsoport fontos küldetésének tekinti a részvételt Magyarország felemelkedésében, hazánk nemzetközi elfogadottságának és elismertségének növelésében. Ennek keretében Magyarország egyik vezető munkáltatója szeretnénk lenni, az elkövetkező 4 évben közvetlenül 5000 magyar honfitársunknak kínálunk munkát, illetve beszállítóinkon keresztül további 20000 embernek biztosítunk megélhetést.
Beszállítói adatbázisunkba elsődlegesen hazai termelők és magyar beszállítók jelentkezését várjuk. Az erre vonatkozó pályázati felhívás 2013. augusztus 1- én jelenik meg honlapunkon, illetve a vezető napilapokban.

A légitársaság alapításának előkészületeiről:

Az új magyar légitársaság létrehozásának előkészületei 2012. február 6- án indultak, egy potenciális befektetőnek küldött e- maillel. Az eltelt időszakban számos befektetővel és vezető nemzetközi légitársasági partnerrel folytattunk komoly tárgyalásokat.
Terveinkről a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot folyamatosan tájékoztattuk. Ez alól a jelenlegi befektetőnk jelentett kivételt, akivel a kormányzat tájékoztatását megelőzően sikerült megállapodnunk a SÓLYOM Hungarian Airways megalapításáról és annak finanszírozásáról.

A SÓLYOM Hungarian Airways tulajdonosairól:

A SÓLYOM Hungarian Airways Kft. a kialakítás alatt álló SÓLYOM INTERNATIONAL GROUP cégcsoport egyik zászlós hajója. A SÓLYOM cégcsoporton belül a tulajdonosi szerepet a SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Kft. tölti be. A kft. három magyar magánszemély Vágó József, Hurtyák Róbert és Lucsik János kizárólagos tulajdonában van. A SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Kft. irányításával a tulajdonosok Lucsik Jánost bízták meg.
A fentieknek megfelelően a SÓLYOM Hungarian Airways Kft. jelenleg a SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Kft. 100 %- os tulajdonában van, melyből a stratégiai befektető kisebbségi tulajdonhányadot vásárolhat ki. A cégcsoport struktúrája teljesen átlátható, nincs off- shore érdekeltsége, adózási szempontból valamennyi gazdasági társaság és annak munkavállalói magyarországi adóalanyok.
 
A SÓLYOM Hungarian Airways stratégiai befektetői:

A SÓLYOM Hungarian Airways indulásához két stratégiai befektetővel kötött megállapodás biztosít stabil pénzügyi alapot:
•  A légitársaság kisebbségi tulajdonosaként az Ománi Szultánság fővárosában, Muscatban bejegyzett idegenforgalmi vállalkozás szerez részesedést.
•  A légitársaság fejlesztéséhez szükséges további pénzügyi forrásokat egy Egyesült Arab Emirátusok- beli, Dubai- ban bejegyzett, széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, tőkeerős pénzügyi befektető biztosítja.

Befektetőink elfogadták a tulajdonosi viszonyokra és a tényleges irányításra vonatkozó Európai Uniós szabályokat, melyeket tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete: a „Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról”. Ennek megfelelően a
légitársaság működése során mind a tulajdonosi viszonyokban, mind a tényleges irányításban többségi magyar (közösségi) részvétel valósul meg.

A SÓLYOM Hungarian Airways terveiről:
 
Légitársaságunk a 2013- 2017 közötti időszakra vonatkozóan jóváhagyott üzleti és pénzügyi tervvel rendelkezik. Az üzleti terv fontosabb részei a következők:
•  Státusz: Közösségi légiszállító többségi magyar tulajdonban.
•  Működési modell: hagyományos hálózati légitársaság, nemzetközi kereskedelmi légi személy- , áru- és postaküldemény- szállításra. Kétosztályos üzemelés a rövid távú és háromosztályos üzemelés a hosszú távú járatokon.
•  Székhely és bázisrepülőtér: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
•  Flotta 2017- ig: 20 regionális jet, 20 keskenytörzsű jet és 10 szélestörzsű jet.
•  Munkahelyek száma (flotta függvényében): 2013- ban 700- 1000 fő, 2014-ben 1400- 2000 fő.
•  Útvonalhálózat: 2013- ban 31 desztináció, 2014- ben 51 desztináció, 2017-re a világ 55 országában 96 desztináció
 
Azért hiszünk a SÓLYOM Hungarian Airways sikerében, mert:
 
•  A légitársaság magántulajdonban van. Döntéshozatala gyors, nem lassítják bürokratikus tulajdonosi eljárások.
•  A légitársaságban tulajdonosként nem vesz részt az állam.
•  A Malév csődjét követően – a versenytársak kommunikációja ellenére – jelentős piaci potenciál maradt, illetve sok utas egyéb lehetőség hiányában választott más légi szállítót.
•  Légitársaságunk hálózati légitársaságként hozzá tud járulni a budapesti konferencia- turizmus fellendítéséhez és a charterpiacon kialakult űr betöltéséhez.
•  A SÓLYOM Hungarian Airways jelenleg az egyetlen légitársaság Magyarországon, amely képes és alkalmas nemzeti légitársaságként működni. Ezt biztosítja a többségi magyar tulajdon, a magyar menedzsment, a magyarországi székhely, a magyar munkatársak és a magyarországi adózás.
•  A légitársaság indulásához szükséges intenzív forrásokat befektetőink biztosítják, emiatt forráshiány nem akadályozza a társaság fejlődését.
•  A SÓLYOM cégcsoport munkahelyteremtő képessége - a generált idegenforgalmi és exportbevételek hatására -  nemzetgazdaság- élénkítő piaci szereplést jelent , amely növeli a magyarországi vásárlóerőt és utazási kedvet.
•  Jelentős utazóközönség igényli prémiumszolgáltatást nyújtó légitársaság szolgáltatását.
•  A SÓLYOM megjelenése árcsökkentő hatást fog kiváltani, amelynek előnyeit a légi utasok fogják élvezni.
•  Az Európai Unión kívüli, ún. bilaterális egyezmények alapján működtetett útvonalak többsége kihasználatlan, illetve az eltelt időszakban kiosztott útvonaljogok többsége rövid időn belül elérhetővé válik.
 
Hatósági engedélyek, működési feltételek:

Végezetül engedjék meg, hogy összefoglaljam a SÓLYOM Hungarian Airways aktuális helyzetét. Mint Önök is láthatták, társaságunk elhelyezéséhez az első irodákat a Budapest Airport biztosította.
Megkaptuk továbbá a székhelyhasználati engedélyt is a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Módosításra kerültek cégünk tevékenységi körei, főtevékenységünk immár a légi személyszállítás.
Társaságunk a működéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélykérelmét időben benyújtotta, a kérelmek pozitív elbírálásához szükséges feltételeket maradéktalanul teljesíteni tudjuk. Kérelmeink közül eddig a hatóság egyet sem utasított el.
Online jegyértékesítési rendszerünk hamarosan elérhető lesz. Több lízingcéggel sikerült stratégiai megállapodást kötnünk, az első 6 Boeing 737- 500 típusú gép átvételét hamarosan megkezdjük.
Munkatársaink felvételét 2013. augusztus 1- én kezdjük meg. A felvételi pályázati feltételeket és munkaköröket honlapunkon és a vezető napilapokban fogjuk megjelentetni.

Kezdődik a HONFOGLALÁS. Az első gép lajstromjele stílusosan HA-SHA lesz, és a gépet Álmos Vezérnek kereszteltük el. Őt követik a többiek….

Tisztelettel a tulajdonosok:

Vágó József, Lucsik János, Hurtyák Róbert


Forrás:
http://www.solyomairways.com/solyom_sajto.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése